Col·lectiu antipresons

La primera graella on apareix aquest programa és el 1 de febrer de 1994

Graella Hivern 1994

1994

Desde la calle, desde la cárcel

1994