Tripsonic

La primera graella on apareix aquest programa és el 14 de juny de 1992
I la darrera és el 14 de juny de 1997

Graella 1997

1997

Graella Primavera 1995

1995

Graella Hivern 1995

1995

Graella Hivern 1994

1994

Graella 1992

1992